Osoba w pracy:
Szef
Pracownik A
Pracownik B

Stan pracy:
Wolny
Zajęty

Pomieszczenie:
Hol
Pracownia
Kuchnia

Pracownik A


Aktualnie jest zajety


Znajduje sie w kuchni